demokratia.fi-logo suomeksi ja ruotsiksi
4.12.2018

Webbplatsen demokrati.fi förnyas

Vi förnyar webbplatsen demokrati.fi under december 2018. Vi kommer att ändra på webbplatsens struktur för att göra den tydligare och lägga till nya funktioner och nytt informationsinnehåll.  Förutom de lokala och nationella kanalerna för beslutsfattande och deltagande ska det i framtiden finnas information även om beslutsfattande och påverkan inom Europeiska unionen på webbplatsen. En del av informationsinnehållet på den nuvarande webbplatsen kommer i fortsättningen att finnas på webbplatsen suomi.fi. Det nya innehållet ges ut på finska, svenska och engelska.

Meningen är att den förnyade webbplatsen öppnas i december 2018. Utvecklingsarbetet fortsätter dock ännu under början av år 2019. Vi tar gärna emot kommentarer och utvecklingsförslag – håll dig uppdaterad och ge oss respons på den nya webbplatsen!

Läs också:

GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH PÅVERKAN PÅ WEBBPLATSEN SUOMI.FI