Luistelijoita jäällä
2.1.2018

Visionen är ett autonomt och livskraftigt civilt samhälle

Det civila samhället är en av hörnstenarna i det finländska samhället. Delegationen för medborgarsamhällspolitik som finns i samband med justitieministeriet har som vision för åren 2017–2021 att medborgarverksamheten i Finland också i framtiden är levande och autonom, och att den stärker allas möjligheter att delta. Enligt visionen främjar organisationer en smidig utveckling av samhället i en föränderlig verksamhetsmiljö.

I sin verksamhetsplan har delegationen för medborgarsamhällspolitik uppställt som strategiska mål att stärka det civila samhällets autonomi och livskraft samt att identifiera globala förändringsfaktorer.

Läs mer om delegationens mål och verksamhet på justitieministeriets webbplats:

delegationens webbsidor

delegationens verksamhetsplan 2017-20121(på finska)