Vanhus ja nuori nainen keskustelevat, Kuva: Kuvapankki Gorilla

Frivilligarbete

Frivilligarbete är arbete som görs utan ekonomisk ersättning för enskilda eller sammanslutningar. Som framgår av ordet görs arbetet frivilligt, och ingen kan tvingas till det.

Det är oftast mycket givande, både för dem som utför det och för dem som organiserar det. Det finns dock vissa lagar och andra bestämmelser att ta hänsyn till. På denna webbplats hittar du mer information om bl.a. beskattning och tillstånd som gäller frivilligarbete. Anvisningar och tjänster som anknyter sig till frivilligarbete har samlats även på Suomi.fi-nättjänsten som upprätthålls av Befolkningsregistercentralen:

Utveckling och samordning av frivilligarbete

År 2015 tillsatte finansministeriet en arbetsgrupp för att utreda utvecklingsbehoven i lagstiftningen som gäller frivilligverksamhet samt för att precisera anvisningarna om frivilligarbete. Arbetsgruppen utredde även ministeriernas samordningsansvar när det gäller skapandet av allmänna förutsättningar för frivilligverksamhet. Arbetsgruppen föreslog att justitieministeriet i fortsättningen ska vara det ansvariga ministeriet i frågor som gäller samordning och utveckling av frivilligarbete.

Frågor som gäller utvecklingen och samordningen av frivilligarbete kan skickas till justitieministeriet: demokratia.om [at] om.fi.

Organisationernas webbplatser för frivilligarbete

På sidorna nedan presenteras olika uppgifter inom frivilligverksamhet områdesvis. Om du vill delta och hjälpa hittar du frivilligarbete som erbjuds av organisationer på följande sidor: