Lagstiftning

Lagstiftning och lagberedning kan verka som ett invecklat arbete som sker långt borta från den vanliga medborgaren, men i praktiken kan var och en själv delta i arbetet. Medborgarinitiativ.fi är ett bra ställe att börja på, om man vill rätta till sådant man anser är fel.

Lagarna i Finland stiftas och ändras av riksdagen. Att stifta lagar är riksdagens viktigaste uppgift och lagstiftningen sker i plenum, alltså när riksdagen är samlad. Lagarna bereds ändå alltid först i det ministerium som saken gäller.

På vilka grunder stiftas lagarna eller tas upp till behandling?

Största delen av de nya lagar eller lagändringar som träder i kraft har fått sin början som regeringspropositioner. Lagberedningen kan också inledas på initiativ av en riksdagsledamot eller medborgarna. Genom olika beredningsskeden går förslaget sedan vidare till behandling i riksdagen eller förfaller, om det bestäms så under beredningen. Ett initiativ till ny lag eller ändring av en gällande lag kan grunda sig på t.ex. regeringsprogrammet, EU-lagstiftning, förslag från en riksdagsledamot eller medborgarinitiativ.

Ett medborgarinitiativ går vidare till riksdagsbehandling om det inom ett halvår får stöd, alltså undertecknas, av minst 50 000 personer.

Vem som helst som är finsk medborgare och har rösträtt kan inleda ett medborgainitiativ och utnyttja tjänsten medborgarinitiativ.fi. Underskrifterna kan samlas in elektroniskt eller på traditionellt vis med papper och penna. På motsvarande sätt kan vem som helst som har rösträtt stöda det initiativ han eller hon vill.