Demokrati

Demokrati betyder folkstyre. I en demokrati ska medborgarna kunna påverka. Men hur kan lilla jag påverka landets ärenden? På många sätt.

Alla vet att Finland är en demokrati, men vad betyder det egentligen? Demokrati betyder bl.a. samhällets värden, den enskilda människans frihet, medborgarnas politiska rättigheter, yttrandefrihet, tolerans och jämlikhet. Demokrati betyder också sättet att välja beslutsfattarna. I Finland har vi en representativ demokrati. Detta innebär att medborgarna bland sig genom fria val utser beslutsfattarna.

Demokrati betyder framför allt diskussion. Beslutsfattarna kan inte bara diskutera sinsemellan utan också medborgarna måste tas med i diskussionen. Demokratin utvecklas tillsammans med resten av samhället, och i dagens läge finns det också allt bättre medel för att delta i den gemensamma diskussionen.

Det har på många sätt gjorts enkelt för allmänheten att delta. Denna webbplats samlar ihop de webbtjänster för medborgarinflytande med hjälp av vilka vem som helst kan yttra sig om hur gemensamma ärenden sköts.

Med hjälp av våra webbtjänster kan du t.ex. ta ställning till beslut redan i beredningsskedet, begära elektroniska utlåtanden eller lägga fram ett medborgarinitiativ eller invånarinitiativ. Om du är ung och har en bra idé, kan du föra fram din idé via våra webbtjänster.

Möjligheten att påverka hör till demokrati. Vad är ditt sätt?