Informationstorg

Under denna rubrik finns information om centrala demokratifrågor, såsom val, lagstiftning och likabehandling. I de olika avsnitten hittar du närmare information.

Demokratiordlista

Demokrati, röstning och lagstiftning

Möjlighet att rösta i fria val är en central del av demokrati. De normer som ska iakttas i en demokrati skapas genom lagstiftning. Här hittar du mera information om dessa frågor.

Öppen förvaltning och att påverka i Europa

Myndigheterna är enligt lagstiftiningen i Finland skyldiga att handla öppet. På samma sätt kan medborgare i Europeiska unionen påverka gemensamma europeiska frågor.

Medborgarverksamhet, frivilligarbete och likabehandling

Frågesport och ordlista

Testa och utmana dig själv att söka mer information!