29.6.2017

Stödpaket för öppen förvaltning har publicerats

Stödpaket för öppen förvaltning har publicerats och finns som elektronisk version och printversion. Det innehåller rekommendationer och förslag på olika sätt att främja öppen förvaltning med principen: ”Gör åtminstone detta”. Teman i paketet handlar om bland annat tydlighet, kommunikation och delaktighet. Paketet innehåller också en checklista för öppen förvaltning. Länk till stödpaketet (på finska). Printversionen kan beställas från avoinhallinto@vm.fi

Finansministeriet har tillsammans med andra ministerier, ämbetsverk och kommuner som mål att öka öppenheten inom den offentliga förvaltningen. Öppen förvaltning och information motverkar korruption och säkerställer medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att delta i utvecklandet av samhället. Ytterligare information på finansministeriet.fi