11.7.2018

Landskaps- och vårdreformen förändrar organisationernas verksamhetsmiljö

Tuija Brax har utrett vilken roll organisationer inom social- och hälsosektorn har i den social- och hälsovårds- och landskapsmodell som regeringen har föreslagit. I utredningens slutrapport understryks betydelsen av samarbete mellan organisationerna, landskapet och kommunen. I och med utredningen har man upptäckt ett övergripande behov av att kartlägga verksamhetsförutsättningarna för organisationer inom social- och hälsosektorn i Finland. Utöver de förslag som gäller organisationernas roll i den nya social- och hälsovårdsmodellen ger Brax i sin rapport även förslag som gäller organisationernas roll i ett bredare perspektiv.

Läs mer

social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande (5.7.2018)