26.4.2017

Vi vill höra din åsikt om medborgarinitiativ

Justitieministeriet utreder om det finns behov att ändra lagen om medborgarinitiativ. Vi vill höra din åsikt om medborgarinitiativ. Fungerar den nuvarande processen eller finns det behov att utveckla systemet på något sätt?

Svara på enkäten och delta i diskussionen!

Mer om justitieministeriets utredning