26.6.2018

KANE: Det civila samhällets verksamhetsförutsättningar ska förbättras

Inför riksdagsvalet vill delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) lyfta fram betydelsen av demokrati och ett fritt civilt samhälle samt väcka en diskussion om på vilket sätt dessa kan tryggas i framtiden. KANE har för den följande regeringsperioden ställt fyra mål som syftar till att främja en levande och autonom medborgarverksamhet som stärker allas möjligheter att delta.

Läs mer:

delegationens pressmeddelande på justitieministeriets webbplats

KANE:s mål för regeringsprogrammet 2019-2023 (på finska)

svensk sammanfattning