25.6.2018

Föreslå kandidater till Demokratipriset 2018!

Temat för justitieministeriets Demokratipris 2018 är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter. Priset på 10 000 euro kan delas ut till en aktör eller delas mellan flera aktörer som företräder det civila samhället. Kandidater kan nomineras till och med den 20 augusti.

Förslag till pristagare kan lämnas in 18.6–20.8.elektroniskt på adressen https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/247/ och per post under adress Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

Läs mer:

Demokratipriset på justitieministeriets webbplats

Justitieministeriets pressmeddelande om demokratiapriset (18 juni 2018)