14.3.2017

Finland 100-jubileumsårets demokrativeckor är snart här!

Vill du veta mer om stadsaktivism eller vara med och utveckla medborgarinitiativsförfarandet? Vill du diskutera frågor som gäller kommunalvalet eller demokratins framtid?

Finland 100-jubileumsårets riksomfattande demokrativeckor firas 20-31 mars. Under veckorna ordnas det bland annat medborgarråd, kommunalvaldebatter, invånarträffar, workshoppar och seminarier på olika håll i Finland. Dessutom offentliggörs färska forskningsrön om hur finländarna ser på demokratins läge.

Läs mer på justitieministeriets webbplats

bekanta dig med demokrativeckornas program


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0