10.7.2017

Diskussioner om den finska demokratins framtid

Justitieministeriet har startat ett samarbetsprojekt som ingår i Finland 100-jubileumsårets program. Syftet med projektet är bland annat att lyfta fram den finska demokratins styrkor och framtida utmaningar. Syftet är också att öka växelverkan i beredningen och beslutsfattandet.

Justitieminister Antti Häkkänen publicerade projektet den 10 juli i SuomiAreena. I projektet ingår dessutom evenemang där medborgare och beslutsfattare kan diskutera aktuella frågor om demokrati.

Projektpartnerna är Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, sekretariatet för Finland 100 vid statsrådets kansli och finansministeriet.

Justitieministeriets pressmeddelande

Projektsidan på justitieministeriet.fi