31.3.2017

Demokratipriset och -utmärkelsen år 2017 delades ut till goda exempel på partnerskap

Justitieministeriets Demokratipris och Demokratiutmärkelsen som hör till Finlands handlingsplan för öppen förvaltning delades ut den 30 mars vid festseminariet för Finland 100-jubileumsårets demokrativecka. Priset beviljas aktörer inom det civila samhället och utmärkelsen ges till myndigheter. I år var temat för både priset och utmärkelsen partnerskap.

Läs mer på justitieministeriets webbsidor

kolla resultater av publikomröstningen på webbtjänsten dinåsikt.fi

 


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0