21.3.2016

Sarita Friman-Korpela: Romska kvinnor i Europa behöver ny teknologi och varandra

Det isande regnet piskar Bryssels gator. Fukten biter sig fast i ben och märg. Det är lättare att skydda sig mot kylan än mot den genomträngande fukten. Jag passerar en skara romska kvinnor som sitter vid gatan och tigger. Många av dem har ett barn i famnen, de minsta bara några månader gamla. Jag undrar hur många av dessa barn vilar i sin egen mammas famn, och jag vet, att när jag om tio timmar återvänder från min mötesdag, kommer dessa kvinnor att sitta kvar på samma plats med barnen i famnen. Till skillnad från Finland ingriper de belgiska myndigheterna inte i utnyttjandet av barn vid tiggeri. Jag känner mig maktlös trots att jag faktiskt har större möjligheter att påverka än de flesta.

Romska kvinnors ställning kräver större uppmärksahet

Hittar du översättaren, ingenjören och programledaren i bilden? Romska kvinnoaktivister i Europa vill uppmuntra romska kvinnor att engagera sig. Foto: Kristina Raducan, Moldavien
Hittar du översättaren, ingenjören och programledaren i bilden? Romska kvinnoaktivister i Europa vill uppmuntra romska kvinnor att engagera sig. Foto: Kristina Raducan, Moldavien

I Europa har man under de senaste åren gjort mycket för att förbättra romska kvinnors och flickors jämställdhet och för att främja deras rättigheter. Detta arbete har också lett till resultat, åtminstone om man kan se det som ett resultat att frågan har lyfts fram i det europeiska beslutsfattandet. Europeiska unionen förutsätter att alla medlemsstater integrerar främjandet av kvinnors och flickors rättigheter i sina politiska program avseende romer. I Europarådets årsbudget har för första gången anvisats medel särskilt för att främja romska kvinnors rättigheter och utbildning. Uppmärksamhet har fästs vid romska kvinnors möjligheter till politiskt deltagande, deras risk att bli offer för människohandel samt barn- och tvångsäktenskap. Finland har stått i främsta ledet i detta arbete.

För att uppnå konkreta resultat behövs det en integrering av könsperspektivet och åtgärder som syftar till att främja jämställdhet. Mycket återstår att göra för att romska kvinnor ens har möjlighet bli diskriminerade i arbetslivet eller kämpa för lika löner. Etnisk bakgrund och kön tycks fortfarande vara en svår kombination när det gäller jämställdhetsfrågor. Tydligt könsrelaterade fenomen, såsom romska flickors brist på utbildning, ses fortfarande antingen som en politisk fråga som gäller romer eller som en icke-etnisk jämställdhetsfråga. Det tycks vara svårt att ingripa i diskriminering på flera grunder, och ingen har riktigt tagit itu med denna fråga.

Kan ny teknologi främja jämställdhet?

Också ny teknologi erbjuder medel för att främja jämställdhet. Kunde man inte till exempel med hjälp av solpaneler ordna elektricitet till byar som inte omfattas av den allmänna infrastrukturen? Finns det faktiskt ingen applikation som kunde användas för att registrera barn direkt efter födseln i stället för dyra processer eller mutor? Det finns väl effektiva och förmånliga tekniska system som kan användas för att rengöra förorenad mark och odrickbart vatten? Romska kvinnor i Europa behöver teknologi för att ha en verklig möjlighet att skapa ett bättre liv för sig själva och sina barn.

De behöver också en gemensam röst och en kanal för att göra denna röst hörd. Fjorton kvinnor från tio olika länder sammanträdde i Bryssel och bestämde sig för att göra något åt saken. De förenade sina krafter och inrättade IRWN-Phenjalipe som är ett internationellt nätverk för romska kvinnor. Nätverket använder sin kompetens för att stödja kvinnor på gräsrotsnivå. Också kvinnorna på gatan kan bli medlemmar i nätverket.

Läs mer:

Skribenten är Sarita Friman-Korpela, som är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet samt generalsekreterare för den riksomfattande delegationen för romska ärenden.

Yksi komentti aiheesta “Sarita Friman-Korpela: Romska kvinnor i Europa behöver ny teknologi och varandra

  1. Adaja buti phari si. Te avel tumenge but zor, maj-but zor te džan adalesa dromesa žyk o agor, žyk o baxtalo agor.
    [Vapaa käännös romanikielestä suomeksi (sivuston toimituksen lisäämä): ”Tämä työ on raskasta. Tulkoon teille paljon voimaa. Vielä enemmän voimaa kulkea näitä teitä loppuun saakka- onnelliseen loppuun saakka!”]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *