15.4.2016

Marja-Liisa Nevala: Seniorer som tjänsteutvecklare

Vem är det egentligen som har utvecklat vårt samhälle till vad det är idag? Det är faktiskt de som redan gått i pension. Och har dessa människor förlorat sin sakkunskap? Absolut inte, deras sakkunskap har ju bara ökat. Äldre människor följer med sin tid, är oroliga för de problem de upptäcker i samhället och villiga att delta i utvecklingsarbetet. Därför borde man dra nytta av deras sakkunskap i betydligt högre grad än det för närvarande görs till exempel i kommuners, samkommuners och olika organisationers verksamhet.

Allas sakkunskap behövs

Ikäihminen testilukemassa asiantuntijan tekstiä
Äldre människor kan tycka att språket i anvisningar som skrivits av sakkunniga är helt obegripligt. Foto: Marja-Liisa Nevala

Aijjoos-verksamheten, som ordnas av föreningen Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys, har redan i åtta år gett äldre människor möjlighet att delta i utvecklingsarbetet, till exempel som föreläsare vid olika expertseminarier. Enligt många har dessa föreläsningar varit den mest intressanta delen av hela seminariet.

Äldre människors sakkunskap har utnyttjats också i utvecklingen av olika broschyrer, serviceguider och webbplatser. Formuleringarna i anvisningar som skrivits av sakkunniga kan ibland vara så komplicerade att medborgarna inte riktigt vet vad man egentligen vill säga. Till exempel i serviceguider är det viktigt att tjänsterna finns i alfabetisk ordning, inte enligt den organisation som ordnar dem.

Denna verksamhet har gett äldre människor möjlighet att bedöma tjänsterna. Öppna tillfällen där alla har möjlighet att delta i bedömningen av olika tjänster bör ordnas regelbundet och på sådana ställen som äldre människor också annars besöker. Det är viktigt att alla som är med upplever att just deras insats är av betydelse.

Äkta växelverkan

Seniorer kan påverka bland annat via olika nämnder, styrelser och fullmäktige. När mötesdeltagarna kan diskutera aktuella frågor med personer som företräder de äldre, skapas det en äkta växelverkan. I ett Aijjoos-projekt bjöds äldre människor in på invånarnämndernas möten som gällde resultaten av hembesök som främjar de äldres välbefinnande. De statistikförda resultaten berättar ju naturligtvis en hel del, men när nämndsmedlemmarna fick möjlighet att diskutera resultaten med en person som företräder åldersklassen i fråga, skapades det en äkta växelverkan.

I Aijjoos-projekten som föregick den numera etablerade Aijjoos-verksamheten ordnades äldre människor möjlighet att delta i studieresor, bland annat till Kommunmarknaden i Finland och till Holland för att bekanta sig med holländska tjänster för de äldre. Resor kan ge idéer till nya praxis som kan tas i bruk även på den egna orten.

Nya idéer och bättre tjänster

Seniorer deltar också själva i olika former av frivilligverksamhet. De läser sagor för barn i daghem, besöker låg- och högstadieskolor för att bekanta sig med hur skoldagen ser ut i dag och ordnar uppiggande fester i serviceboenden för äldre. Denna verksamhet kan ge sådana nya idéer för att utveckla tjänsterna som sakkunniga kanske inte ens kommer att tänka på.

Det kostar inget att ta i bruk äldre människors idéer och erfarenhet. Detta kan tvärtemot spara pengar och förbättra tjänsterna. Seniorer är en stor samhällelig resurs – låt dem använda sin sakkunskap för att utveckla även dina tjänster!

Läs mer:

Skribenten Marja-Liisa Nevala arbetar som utvecklingschef för Aijjoos-verksamheten som ordnas av föreningen Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys. Aijjoos-verksamheten är en del av Livfullt liv-programmet som samordnas av Centralförbundet för de gamla och finansieras av Penningautomatföreningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *