8.4.2016

Henna Huttu och Sanna Lindberg: I marginalen men inte marginaliserad – fattig men inte utanför

Det röda hjulet i den romska flaggan symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Foto: Wikipedia
Det röda hjulet i den romska flaggan symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Foto: Wikipedia

För romer har gemenskap och delaktighet traditionellt betytt samhörighet med den egna familjen, släkten, vänner och den romska gemenskapen. Förr i tiden stödde romernas eget nätverk sina medlemmar genom livet. Romernas traditionella hantverks- och serviceyrken krävde god växelverkan med den övriga befolkningen för att trygga en tillräcklig utkomst, säkerhet och bevarandet av vänskapsförhållandena.

Å andra sidan begränsades romernas möjligheter att vara verksamma och delta i samhället av de negativa attityderna, fördomarna och den direkta diskrimineringen som riktade sig mot dem, samt den betydligt lägre utbildningsnivån bland den romska gemenskapen jämfört med den övriga befolkningen. Längs avlägsna byars vägrenar och på städernas skuggiga gator gick ett diskriminerat och föraktat men livslustigt folk.

Villkoren för att kunna främja delaktighet

Till vår glädje kan vi i dag konstatera att mycket har utvecklats i en bra riktning med tanke på romernas möjligheter att delta i samhället. Finland har blivit allt mer mångkulturellt, lagstiftningen som förbjuder diskriminering har utvecklats och utbildningsnivån bland den romska gemenskapen har blivit betydligt högre. Romerna inser bättre än förut att framgång och möjligheterna att påverka i samhället förutsätter aktivt deltagande och att man skapar nätverk även utanför den egna gemenskapen.

Också aktörerna som arbetar för att stärka medborgarnas delaktighet bör införa nya former av växelverkan och skapa en genuin dialog mellan olika kulturer. Det gäller att ordna människor möjlighet att möta och lyssna på varandra. Dessutom måste människor erbjudas verkliga möjligheter att påverka. I brist på dessa kan romer inte vara aktiva deltagare i samhället utan de blir passiva objekt som i värsta fall måste lämna sin identitet i tamburen tillsammans med ylletröjan och läderrocken.

Nya standarder för delaktighet

Delaktighet är ett aktuellt tema inom den romska gemenskapen. Det har skett en enorm ändring i gemenskapens allmänna inställning till och förväntningar på delaktighet. Förtroendet för den övriga befolkningen och de grundläggande rättsstatsprinciperna har faktiskt blivit högre än någonsin förut. Ett fullständigt politiskt engagemang och djupare samarbete ses numera som en verklig möjlighet.

Tyvärr syns denna attitydförändring inte alltid bland den övriga befolkningen. Romer som försöker frigöra sig från de traditionella rollerna och aktivt öka sin delaktighet möter ofta märkliga inställningar och fördomar.  På hållplatsen står en mörk gestalt med biljett i handen, men bussarna kör förbi.

Tecken på verklig delaktighet

Vad är det då som tyder på att romernas delaktighet har ökat? En god indikator på kommunnivå är bland annat det ökande antalet frivilliga, praktikanter, fast anställda, företagare, förtroendemän, fackföreningsmedlemmar och medlare i brott- och tvistemål med romsk bakgrund samt att man allt oftare ser romer som aktivt framför sina åsikter i medierna. När det gäller barn är hobbyverksamhet som alla får delta i och ett lyckat födelsedagskalas tecken på en genuin strävan efter att skapa lika möjligheter att delta.

Romernas förutsättningar för delaktighet är därmed bättre än någonsin förut. Vi ska tillsammans ta ett steg i rätt riktning för att stärka romernas möjligheter att delta.

Romernas internationella nationaldag firas den 8 april. Skribenterna är Henna Huttu, som arbetar som planerare vid Norra Finlands regionförvaltningsverk och vid den regionala delegationen för romska ärenden och Sanna Lindberg, som arbetar som nätverkssamordnare vid Suomen Romanifoorumi rf.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *