8.6.2016

Anna-Maria Pasanen: Integration är inte endast språkstudier och arbetsplatser

Nuförtiden talas det allt mer om integration, men i diskussionen glömmer man ofta att precisera vad man egentligen menar med integration. Språkkunskaper och en studie- eller arbetsplats är onekligen viktiga, men i verklig delaktighet i samhället ingår även annat.

Kuvakooste Vaivatonta vaikuttamista -hankkeen koulutuksistaSå fort en person flyttat till Finland vore det viktigt att hen kom i kontakt med lokalbefolkningen. I de offentliga definitionerna talas det om möten. På vardagsspråk betyder det till exempel att prata med sina grannar och hitta vänner. Med tiden väcks även ett nytt behov hos människor att påverka ärenden som berör dem själva och deras livsmiljö. Utmaningen är att inte alla som flyttat till Finland vet hur det finländska samhällssystemet fungerar. För många är det oklart vilka beslut som fattas på lokal eller nationell nivå, samt vilka alla ärenden man överhuvudtaget kan påverka.

Om personen anlänt till Finland mot slutet av läropliktsåldern eller efter den har ingen myndighet ansvar för att erbjuda samhällsinformation. Och fastän det kanske erbjuds information i början är det inte rätt tillfälle, eftersom alla krafter går åt till att bygga upp en fungerande vardag. Ett bättre tillfälle att lära sig samhällelig påverkan är lite senare, då allt annat som påverkar det vardagliga livet är i bättre ordning.

Integration är deltagande, inte isolering

Ett bra sätt att lära sig samhällelig påverkan är att delta i föreningsverksamhet. Genom frivilligarbete och förtroendeuppdrag får man värdefull information och kunskaper som det är svårt att få någon annanstans. Genom föreningar kan det dessutom vara lättare att göra sin egen röst hörd i den offentliga debatten. Bland annat därför ordnar Finlands Flyktinghjälp och Delegationen för etniska relationer ETNO i vår en påverkningsutbildning för ETNOs medlemsföreningar. Resultaten har varit lovande då man stött den existerande viljan att påverka med praktiska färdigheter om hur man överhuvudtaget kan påverka och hur det lönar sig att påverka. Jag tycker att man i fortsättningen bör erbjuda motsvarande utbildningar till föreningar i ännu större omfattning.

För att integrationen lyckas krävs både individens egen motivation och myndigheternas ansvar. Vi får ändå inte glömma de möjligheter som erbjuds av tredje sektorn, och allas vårt ansvar. Ett vänligt leende och ett erbjudande om hjälp till en granne kostar ingenting, men dessa små handlingar kan vara synliga ännu tiotals år senare i formen av lyckade integrationsberättelser. Vi ska inte hänvisa invandrare till sina egna hobbyer eller föreningar, utan vi ska modigt bjuda med dem i allt det vi annars också gör.

Läs mer

Skribenten Anna-Maria Pasanen arbetar vid Finlands Flyktingshjälp som planerare av verksamhet för att påverka. Under våren utbildar hon de regionala ETNO-delegationernas medlemsorganisationer i att påverka som en del av projektet Vaivatonta vaikuttamista (”påverka utan besvär”) som genomförs av Finlands Flyktinghjälps Organisationssmedja och delegationen för etniska relationer ETNO.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *