26.5.2016

Adan Mohamed: Fyra effektiva sätt att främja delaktighet och inflytande hos personer med invandrarbakgrund

"Invandrare borde få information om Finland på sitt eget modersmål i början av integrationen", säger Adan Mohamed från Monik ry. Foto: Kuvatoimisto Gorilla
”Invandrare borde få information om Finland på sitt eget modersmål i början av integrationen”, säger Adan Mohamed från Monik rf. Foto: Kuvatoimisto Gorilla

Positiva erfarenheter av delaktighet skapar tro på egna påverkansmöjligheter. Delaktighet och inflytande går i allmänhet hand i hand, men de påverkas av flera saker.

Här berättar jag om fyra saker som enligt min mening främjar delaktighet och inflytande i samhället hos människor med invandrarbakgrund.

1. Tvåvägsintegration

Tvåvägsintegration är en term som används mycket, men i praktiken blir den sällan verklighet. I regel finns det resurser bara för den ena parten medan förväntningarna riktas bara mot den andra – invandraren. För att integration ska lyckas krävs att även den mottagande parten, dvs. samhället, har en aktivare roll.  Att förstå invandrarens kultur och religion är viktigt i synnerhet i olika mötessituationer. Att förstå den andra personens bakgrund bidrar till interaktivitet och interaktiviteten skapar igen tillit. Nedan ges några exempel på situationer då samhället också borde ta en aktivare roll för att förbättra integrationen, delaktigheten och inflytandet.

  • Personalen hos tillhandahållare av tjänster måste ha tillräckliga insikter i hur människor i olika kulturer fungerar.
  • Mötessituationerna under fritiden ska vara naturliga och kultursensitiva.
  • Deltagandet i olika evenemang och andra fritidsaktiviteter borde också vara ömsesidigt.

2. Eget modersmål som stöd i början av integrationen

Jag har redan länge tyckt att invandrare i början av integrationen borde få information om Finland på sitt eget modersmål. På vilket sätt kan en invandrare själv aktivt göra sig delaktig och vilka är invandrarens rättigheter och skyldigheter? Justitieministeriets projekt Trust gör just dessa saker och jag är glad att Monik ry får delta i och utveckla detta projekt. Jag tror på att det här projektet leder till en kedjereaktion som ger positiva resultat.

3. Att utveckla multikulturellt organisationssamarbete

Många personer med invandrarbakgrund är sociala människor, och sammanhållning leder ofta till aktiv föreningsverksamhet. Empowerment och ett organiserat samarbete i små föreningar förbättrar delaktigheten och får invandrarna att tro på sina egna påverkansmöjligheter. Jag tycker att det här är en viktig fråga eftersom det ofta är just små föreningar som når utslagna människor eller människor som inte hör till något servicesystem.

4. Fundera över dina egna attityder mot andra människor

Förhandsattityder hör väl på något sätt till människans grundläggande egenskaper, men de är inte alltid dåliga saker.  Det som är viktigast är att människan utmanar sig själv och sina egna förhandsuppfattningar om de ifrågasätter en annan människas människovärde. Målet är inte att skapa ett motsatsförhållande mellan fördomsfullhet och fördomsfrihet eftersom det inte finns något behov för det. Det viktigaste är att vi tror att andra människor är likvärdiga och lika begåvade som vi själva oberoende av bakgrunden, religionen eller hudfärgen.

Läs mer

Skribenten Adan Mohamed är Monik ry:s verksamhetsledare som deltar i genomförandet av justitieministeriets Trust-projekt. Monik ry:s mål är att främja växelverkan mellan olika kulturer och hjälpa invandrare att integrera sig i vårt samhälle.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *