människor i ett möte
1.3.2017

Behovet att förnya medborgarinitiativet utredas

Justitieministeriet ska under våren 2017 göra en utredning om eventuella ändringsbehov i lagen om medborgarinitiativ och initiativsförfarandet. Avsikten är bland annat att höra riksdagens erfarenheter av behandlingen av medborgarinitiativ och allmänhetens åsikter om systemet genom att ordna en workshop kring dessa frågor samt en öppen diskussion på webbplatsen dinåsikt.fi.

Läs mer på justitieministeriets webbplats


Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0