14.1.2016

Ta ställning till sote-reformen

Ordnandet av social- och hälsotjänster överförs från ingången av år 2019 från kommunerna och samkommunerna inom området till 18 självstyrande […]