26.11.2015

Påverka föreningslagen!

Påverka föreningslagen! Justitieministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition om ändring av föreningslagen. Genom ändringen av föreningslagen blir det […]

23.11.2015

Delta i vår kampanj genom att sprida information

Under oktober-december 2015 genomför vi en kampanj för att marknadsföra demokrati.fi med syftet att göra webbplatsen mer känd och öka användningen av de olika demokratitjänsterna. Kampanjen #påverkanu riktar sig speciellt till aktiva medborgare och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Vi önskar att ministerier, ämbetsverk och frivilligorganisationer på sina webbplatser och intranät lägger till en webbknapp som styr användarna direkt till webbplatsen demokrati.fi.

20.11.2015

Smidigare reglering genom normavveckling

Smidigare reglering genom normavveckling Att göra författningarna smidigare, dvs. att avreglera normer är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs […]

20.11.2015

Stärkande av försökskulturen

Att stärka försökskulturen är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Projektet syftar till att ta fram innovativa lösningar […]