24.10.2015

Vem har förtjänat en demokratiutmärkelse år 2015?

Finlands Kommunförbund, finansministeriet och justitieministeriet ber medborgarna, organisationer, företag och andra instanser föreslå mottagare av en demokratiutmärkelse. Utmärkelsen beviljas en […]

24.10.2015

Delta i förnyandet av demokrati.fi!

Justitieministeriets webbplats demokrati.fi håller på att förnyas. Nu är det möjligt att kommentera utvecklingsförslagen genom att svara på en enkät […]

6.10.2015

Delta i vår kampanj genom att sprida information

    På justitieministeriets webbplats demokrati.fi finns den offentliga förvaltningens gemensamma elektroniska demokratitjänster. Medborgarna kan använda dessa tjänster för att […]