28.5.2015

Användarvänligheten i utlåtande.fi har ökats

Utlåtande.fi är en av justitieministeriets elektroniska demokratitjänster. Kommuner, ministerier och statliga ämbetsverk kan inleda ett remissförfarande till exempel om lagberedningsprojekt […]